PRESSEMELDING

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) oppnådde i 2016 det desidert beste resultatet i sin 118-årige historie.

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) oppnådde i 2016 det desidert beste resultatet i sin 118 årige historie. 

Høy aktivitet i landbruket med 32 % økning i salget av innredning til husdyrrom, 50 000 nye besøk i butikkene samt ny salgsrekord for kraftfôr på hele 376 500 tonn. Salg av fôr til fjørfe har økt mest. 30 nye DeLaval melkeroboter er satt i drift og salget av butikkvarer har økt med 9 %.

FKRA har hatt en samlet vekst i produktiviteten innen produksjon av kraftfôr på 70 % de siste 10 år. Effektivisering og forbedringer gjennom hele bedriften er sammen med salgsøkningen årsaken til det gode resultatet. Vi har ved hjelp av Lean gjennomført 12 000 små og store forbedringer i løpet av de siste 11 årene.

Ekstraordinære gevinster ved salg av aksjer og eiendom er også en viktig del av resultat i 2016. Den største effekten er salget av aksjene i Nedremarka Eiendom. Her hadde bedriften bygd opp verdier i over 11 år ved utbygging og utvikling av kjøpesenteret M44.

For konsernet ble de samlede driftsinntektene 2 956 mill kr mot 2 757 i 2015. Driftsresultatet ble 111 mill kr mot 107 mill kr i 2015. Resultatet før skatt ble 265 mill kr mot 81 mill kr i 2014.

Styret foreslår overfor årsmøtet å sette av 43 mill kr til bonus. Det er en økning på over 40 % fra 2015 og vil gi medlemmene en utbetaling på 2,5 % av tonn- og butikkvarekjøpet.

Konsern

Mill. kroner 2015 2016
Driftsinntekter 2 757 2 956
Driftsresultat 107 111
Res. før skatt 81 265
Årsresultat 75 256
Egenkapital 384 596

Datterselskapene viser en klar resultatframgang. Selskapet Fish4Dogs har hatt en svært positiv utvikling med salgsøkning på 48 % og et resultat på 3,2 mill kr. til tross for betydelige investeringer i nye markeder.

AM Nutrition AS viser også i år positive resultater. Selskapet har i løpet av fjoråret brukt betydelige ressurser for å styrke sitt salg internasjonalt. Dette gi økte muligheter for ytterligere resultatfremgang.