fagtur

NLR Hordaland, med Bart van Gool i spissen, arrangerer fagtur til Nederland 2.-5. septemeber 2014.

Temaer på turen er: Fôrdyrking, husdyrgjødselhandtering, nye driftsbygninger, energiforsyning.

Bart van Gool har eit stort fagleg nettverk i Nederland, og vil vere tolk på turen. For meir informasjon, sjå her: FAGTUR TIL NEDERLAND