På besøk på ein av dei fremste forsøksgardane for mjølkeproduksjon i Nederland.

På besøk på ein av dei fremste forsøksgardane for mjølkeproduksjon i Nederland.

 

Bondevennen var med Norsk landbruksrådgiving Hordaland, på fagtur til Nederland. Femti mjølkeprodusentar frå Jæren i sør til Sogn og Fjordane i nord var med på tur. Reiseleiar og kjentmann var Bart Van Gool.

Liv Kristin Sola

Programmet omfatta fem ulike gardsbesøk i sentrale delar av Nederland. Deltakarene fekk oppleva litt av kva utfordringar nederlandske mjølkeprodusentar står overfor. Produsentane me besøkte viste korleis dei på ulike måtar handterer utfordringane med klima, miljø og energirekneskapet.

Du får lese meir om turen i Bondevennen utover hausten

Solcellepanel på tak.

Det er stort fokus på miljø og på energiregnskap i det nederlandske jordbruket. Hjå Jan Borgman og Erna Roeterink var målet å verta sjølforsynte med straum frå solcellepanel.

Fjøs etter drivhusprinsippet.

Luftige fjøs etter drivhusprinsippet. Fjøs som er bygd på denne måten, utan møne, får inn mykje luft utan at bygget vert for høgt og dominerande i landskapet.

Kyr på beite

Beitande kyr er eit vanleg syn i Nederland. Alle gardane me besøkte hadde driftsopplegg med beiting i periodar.

Kyr i uteområde

Nytt drivhusfjøs med liggeunderlag av flis som saman med gjødsel frå kyr og ungdyr, skal få i gang komposteringsprosessen i underlaget.