Gruppe med landbruksinteresserte ved ein maisåker.