Mjølkeautomat i Nederland. Kunden puttar på pengar og får ut mjølke til eige bruk.