fkra

Arkivfoto: Administrerende direktør Ola Bekken, Felleskjøpet Rogaland Agder

Styret i Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) vedtok torsdag å bygge en ny kraftfôrfabrikk på Kvalaberg i Stavanger. Arbeidet med byggingen vil starte tidlig i 2017 og være ferdig høsten 2018.

Investeringen er på rundt 200 mill. kr og vil gi en enda mer effektiv og miljøvennlig fabrikk.

For FKRA er det viktig med større produksjonskapasitet for å øke markedsandelen for kraftfôr i et voksende marked. Vi blir sannsynligvis 6 mill. innbyggere i Norge i 2030 og landbruket må produsere mer mat til befolkningen bare for å kunne opprettholde samme selvforsyningsgrad som i dag.

FKRA har et 100 års perspektiv på satsingen i Hillevåg. Bedriften har i lengre tid arbeidet med sikte på å få en randsone av industri og annet næringsliv rundt fabrikken for å skape en harmonisk sameksistens mellom industri og befolkning i Hillevåg.

Fabrikken på Kvalaberg er i dag Norges største kraftfôrfabrikk. Med den kapasitetsøkningen som det nå investeres i legger vi til rette for at vi også i framtida skal kunne produsere minst 20 % av kraftfôret i det norske markedet.

Ny produksjonsteknologi vil gi muligheter for å lage enda bedre produkter til våre kunder.  Den nye fabrikken vil bruke mindre energi, ha lavere driftskostnader og gi FKRA større fleksibilitet i valg av råvarer.

 

Pressemelding fra Felleskjøpet Rogaland Agder

Stikkord denne saka: