– Vi har mat i tankene med alt vi gjør, sier Per Harald Vabø, administrerende direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Liv Kristin Sola

«Med mat i tankene» er slagordet til Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA). Bedriften har fysisk mat i tankene når de kjører ut mat til husdyra våre. Men like viktig er det å ha mat i tankene i hele produksjonen som foregår i fôrfabrikken på Kvalaberget i Stavanger.

– Våre ansatte tenker mattrygghet gjennom hele produksjonen – fra jord til bord, sier Vabø.

Felleskjøpet var med og grunnla Gladmatfestivalen for 20 år siden, og er en av eierne av Gladmat. I løpet av de 20 årene festivalen har eksistert, har FKRA profilert seg på stand, både alene og i samarbeid med blant annet Bondelaget.

Mattrygghet i tankene

I forbindelse med 20 års jubileet ønsker de å bli enda synligere, gjennom å bli hovedsponsor for arrangementet.

– Vi ønsker å formidle kunnskap om kraftfôr, matproduksjon og mattrygghet. Kraftfôr kan gjerne sammenliknes med den frokostblandingen du spiser til frokost. Det er ikke noe mer kunstig eller skummelt enn det, sier Vabø.

Bedriften vil gjerne nå ut med informasjon om hva kraftfôr faktisk er og hva det betyr for å sikre norsk matproduksjon.

Som den største landbruksbedriften i regionen, mener Vabø at FKRA har et overordna mål om å sette landbruk og lokal mat og råvarer på agendaen.

– FKRA et eget driftslaboratorium, som den eneste kraftfôrfabrikken i landet. Vi tar ut tusenvis av prøver, både av råvarene og ferdigvarer, for å kontrollere kvaliteten og sikre produksjonen, sier Vabø.

Gladmat glad for støtten

Daglig leder av Gladmat, Maren Skjelde, sier i en pressemelding at støtten er uvurderlig for Gladmatfestivalen.

– Med Felleskjøpet får vi knyttet til oss en bedrift som er assosiert med høy kvalitet og innovasjon, og med en medlemsmasse som består av matprodusenter. Det kunne ikke passet bedre, skrive Skjelde.

Gladmat har som mål å øke fokuset på det faglige innholdet for å beholde posisjonen som landets viktigste matforum, samtidig som kvaliteten på folkefesten skal bli enda bedre. Festivalen er helt avhengig av sponsorer og gode hjelpere for å få dette til.

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder og er en spydspiss i utviklingen av landbruket. De utvikler, produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer, og påvirker dermed kvaliteten og sikkerheten til maten vi spiser.