Konsernet hadde en omsetning på 22.200 millioner kroner og et resultat før skatt og etterbetaling på 359 millioner kroner i 2015.

 

– 2015 har vært et utfordrende år for norske egg- og kjøttprodusenter og Nortura.  Gjennom tøffe prioriteringer og ansvarlig økonomisk drift, leverer Nortura likevel et bedret resultat. Dette legger grunnlaget for fortsatt vekst i et marked i kraftig endring, sier styreleder Sveinung Svebestad i en pressemelding.

Markedsutvikling

Året er preget av ubalanse i kyllingmarkedet. Dette har medført redusert volum gjennom verdikjeden og et høyt lagernivå. Samtidig har tilgangen av kylling, produsert uten narasin, for NorgesGruppen, gitt en positiv effekt for Prior for tredje kvartal.
Konsernets samlede markedsandel i dagligvaremarkedet faller med 1,4 prosentenheter mot fjoråret, mens Nortura sine merkevarer har mistet 1,5 prosentenhet.
For å styrke selskapets posisjon og handlingsrom, har Nortura blant annet etablert to nye enheter, KjøttCompagniet Og Nye Salgskanaler, som skal være en effektiv forretningsmodell med fokus på matspesialiteter laget av de beste råvarene Norge har å by på, ved å foredle medlemmenes «verdiskatter» i samhandling med andre.
– Nye Salgskanaler jobber med å selge Nortura sine merkevarer til nye kunder i nye kanaler. Dagligvarer på nett er nå i sterk vekst i Norge og folks handlevaner er i endring. Dette markedet er det interessant å følge med på for Nortura, sier konsernleder Kolberg.

Industristruktur

Forprosjektering av nye Nortura Kviamarka har i 2015 kommet godt i gang. Det skal gjennomføres konsept og skissefase som grunnlag for den pågående  forprosjektfasen. Forprosjektet avsluttes våren 2016, og vil da danne grunnlaget for videre beslutning.

Medlem

– Vi har fått flere eiere og markedsandelene i tilførselsmarkedet er økt. Jeg er meget godt tilfreds med den økende oppslutningen rundt Nortura fra den norske bonden. 650 bønder ble nye eiere i løpet av året, og vi er nå oppe i 19.000 eiere, sier Svebestad.
Tilleggsytelser øker med 38 millioner kroner i 2015 målt mot 2014. I 2015 var tilleggsytelsene på 557 millioner kroner.