Gror godt: Havre er en nyttig dekkvekst. Foto: Istock

I ukens nye podcast-episode lærer du om både pluss og minus med dekkvekst.

Ingvild Steinnes Luteberget

Vi lager nytt gjenlegg for å ta store avlinger, men akkurat det året du legger igjen må du ofre noe avling. Tidspunktet du lager gjenlegget har stor betydning for hvor mye avling du må ofre. Dess større avling du tar i gjenleggsåret, dess oftere kan du forsvare å fornye, og dermed ta større avlinger totalt.
En dekkvekst er en ettårigvekst du sår sammen med grasfrøet. Dette kan være korn eller belgvekster som øker avlingen og som skygger for ugraset.
I ukens nye podcast-episode hører du om fordeler og ulemper med dekkvekst fra forsker i Nibio, Therese Mæland. Hun beskriver fire ulike strategier for dekkvekst, blant annet å dyrke korn til helgrøde. Rådgiver Olav Havn fra NLR Rogaland har skrevet masteroppgave om helgrøde og deler sine funn. Vi får også praktiske dyrkingserfaringer fra melkeprodusent Jon Line.

Therese Mæland, Nibio

Du finn Bondevennens podcast der du lyttar til podcast eller på bondevennen.no/pod