Gull! (Reprise)

10. mars 2023

Husdyrgjødsla har aldri vore meir verdt. Med skyhøge kunstgjødselprisar gjeld det å få mest mogleg ut av «bondens gull». Visste du at du kan mista heile nitrogeneffekten av husdyrgjødsla om du bruker den feil? I denne podcast får du høyre om kva som påverkar kor mykje nitrogen du får ut av husdyrgjødsla, kva tiltak du kan gjera og korleis du best kan unngå forureining til bekkar og vassdrag.

Du finn Bondevennens podcast der du lyttar til podcast eller på bondevennen.no/pod