Snorklipping: Daglig leder Ole Gunnar Fuglestad, følger med når ordføreren i Klepp kommune, Ane Mari Braut Nese gjør seg klar til å klippe snora som markerer åpningen av Norsk Naturgjødsel sin nye produksjonshall. Foto: May-Linda Schjølberg.

Norsk Naturgjødsel AS ruster seg for kommende år og tar nå i bruk en helt ny lager- og produksjonshall.

Sjur Håland

Tørka gjødsel fra norske husdyr har blitt en salgssuksess. Den fullisolerte, røde hallen i sandwichelement på 47 ganger 22 meter ruver godt i det flate terrenget på Sele i Klepp.

Ny hall

– Vi har investert flere millioner kroner på både nytt produksjonsutstyr og lokale, nå gleder vi oss stort til å komme i gang, sier daglig leder hos Norsk Naturgjødsel, Ole Gunnar Fuglestad, og smiler bredt.

Norsk Naturgjødsel tar hovedsakelig imot hønsegjødsel, men tilbyr også et gjødselslag som inneholder kugjødsel til hagemarkedet.

– Hønsegjødsla er tørr og gunstig til produksjon av Helgjødsel. Vi har mulighet til å bruke andre gjødselslag og biorester fra biogassproduksjon om det skulle bli aktuelt i fremtiden, forklarer Fuglestad.

Produksjonshallen erstatter en eldre låvebygning der produksjonen av de ulike helgjødselproduktene tidligere fant sted. Felleskjøpet Rogaland Agder eier i dag 99,4 prosent av aksjene i Norsk Naturgjødsel. De siste 0,6 prosentene er fordelt på 16 aksjonærer.

Frigjør spredeareal

Norsk Naturgjødsel har en årlig produksjon av Helgjødsel på 6.000 tonn. De næringsrike gjødselvarene frigjør 12.000 dekar spredeareal.

– Dermed blir det mulig å øke norsk matproduksjon i område der spredearealet er en begrensende faktor, framholder administrerende direktør Per Harald Vabø i Felleskjøpet Rogaland.

Produksjonen har en teoretisk kapasitet på tre skift på 18.000 tonn, som vil frigjøre 36.000 dekar spredeareal.

– Med denne muligheten kan vi bytte ut kjemisk NPK med et større miljøavtrykk. Sortimentet til Norsk Naturgjødsel dekker flere kulturer og har et unikt innhold av mikronæringsstoffer.

Seniorrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Ragnvald Gramstad, har fulgt Norsk Naturgjødsel fra starten. Landbruksrådgivingen har vært sentrale i produktutviklingen.

Viktige mikronæringsstoff

– Det startet med beitegjødsel med gunstig NPK-innhold. Utfordringene med å få til god pelletsstruktur og å unngå støv og klumping har vært krevende. Men Norsk Naturgjødsel har fått det til, og vi ser nå at stadig produktutvikling gir resultat. Jeg er spesielt begeistret for at Helgjødsel nå kan fås tilsatt med mikronæringsstoffene selen, kopper og kobolt. Helgjødsel 18-1-10 med kopper, er for eksempel et gjødselslag som sikrer god grasvekst og gode avlinger, sier Gramstad.

Treffer med produktene

Administrerende direktør i FKRA, Per Harald Vabø, er fornøyd.

– Å utnytte noe av all husdyrgjødsla på denne måten har vist seg å være fremtidsrettet. Norsk Naturgjødsel har gode samarbeidspartnere og utvikler hele tiden produkt som er tilpasset kundene sine behov. Det at selskapet, i tillegg til å serve det tradisjonelle markedet med pelleterte gjødselprodukt, også har fått innpass på golfbaner og hos juletredyrkere, forteller mye om hvordan Norsk Naturgjødsel evner å treffe med produktene, sier han, og legger til at Norsk Naturgjødsel også er ledende på økologisk gjødsel.

Vabø har stor tro på fremtiden for Norsk Naturgjødsel, og holder frem at konseptet samsvarer svært godt med den stadig økende satsinga innen bioøkonomi.

– De tar imot gjødsel som inneholder fosfor, og bidrar til resirkulering av denne viktige ressursen som det er begrensede mengder av globalt, argumenterer han.