På tinget: Ståle Hustoft, fylkesleiar i Rogaland Bondelag, var til stades i stortingsgalleriet då dei folkevalde debatterte opptrappingsplan og inntekstmål i jordbruket 18.april. Dei gjorde ikkje jobben sin, konkluderer han. Foto: Privat