Klimapris1.jpg (articleview_full)

Martha Mjølnerud fra Østfold Bondelag, mottok prisen på vegne av vinneren Hans Tøger Holmsen. Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet, er medlem i juryen som har kåra vinneren. (Foto: Norges Bondelag)

Bonde Hans Tøger Holmsen, fra Rakkestad i Østfold, ble utropt til vinner av den nyetablerte «Landbrukets Klimapris».

Liv Kristin Sola

Landbrukets klimapris ble lansert i forkant av årets jordbruksoppgjør, og er et samarbeid mellom Norges Naturvernforbund og Norges Bondelag. Under overrekkelsen på Bondetinget i dag, viste Lars Petter Bartnes til at Bondelaget ønsker å øke kunnskapen og innsatsen for et mer klimavennlig jordbruk. Målet er at landbruket i større grad skal bruke ressursene de disponerer på en mer fornuftig måte.

Østfold i forkant

– Østfold fylke har tatt oppfordringa og nominert mange gode kandidater til prisen. Derfor var det ekstra stas at vinneren kom fra nettopp dette fylket, understreka Bartnes og Haltbrekken.

Haltbrekken kom med begrunnelsen for juryen sin avgjørelse, og sa blant annet: – Vinneren fyrer med halm, bruker slange når han sprer møkk, han har drenert jorda, og han bruker nitrogensensor, som dere kaller N-sensor, ved gjødsling.

Premien er en studietur til Sverige for to personer, for å lære mer om arbeid og tiltak som kan bedre klima i jordbruket.

– Vi vil bruke eksemplets makt som ligger i denne prisen, i vårt videre arbeid for et mer klimavennlig landbruk, forsikra Martha Mjølnerud, i Østfold Bondelag.

Felles kampsaker

I sin tale til Bondetinget, la Haltbrekken vekt på at Bondelaget og Naturvernforbundet har mange felles saker å kjempe for. Han trakk spesielt fram kampen for vern av dyrka jord, og utvikling mot et mer klimavennlig jordbruk, som to viktige saker der de to organisasjonen har nytt av å jobbe sammen.

Gratis førsteråd

På Norges Bondelag sine nettsider skriver organisasjonen følgende:

«Norges Bondelag trapper nå opp arbeidet med klimapolitikk og klimaløsninger. Sammen med Norsk Landbruksrådgivning setter vi nå i gang et prosjekt for å vurdere gratis førsteråd for klimatiltak på gårdsbruk. De mange innspillene til Landbrukets klimapris har også gitt mange gode klimatips til dette arbeidet.»