Innan fristen: Felles forståing av alvoret i norsk jordbruk og semje om retninga framover prega dagens framlegging av årets jordbruksavtale. F.h. Landbruks- og matminister Geir Pollestad, bondelagsleiar Bjørn Gimming og småbrukarlagsleiar Tor Jacob Solberg Foto: Skjermdump frå pressekonferansen/LMD.no