Foto: TINE mediebank

Foto: TINE mediebank

Regjeringspartiene og Venstre fjerner eksportstøtten for Jarlsbergosten. Dermed blir 8 prosent av norsk melkeproduksjon overflødig.

I dag avga Utenriks- og forsvarskomiteen sin innstilling til Globaliseringsmeldinga. I innstillingen slår et flertall fast at støtten til eksport av ost skal fases ut innen 2019.

– Når eksportstøtten blir kutta uten at konsekvensene av et slikt tiltak er vurdert, er det svært alvorlig. Dette vil ramme melkeproduksjonen og næringsmiddelindustri hardt. Bortfallet av melkevolumet tilsvarer en melkeproduksjon i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

 

Les hele pressemeldinga fra Norges Bondelag her