Diamanten viser vei: CowSignals® arbeider med seks basisområder som skal optimaliseres for å skape et stressfritt mijlø for dyra. Dette kalles CowSignals® Diamanten. De seks basisområdene er vann, lys, luft, hvile, plass og fôr. Vi jobber for å optimalisere de seks områdene fordi det gir mer melk i tanken, og mindre arbeid og omkostninger for bonden.

Vi er to danske eksperter som denne uken starter en serie i Bondevennen om ku-signal. Men hva er egentlig det? Bli litt mer kjent med konseptet, og med oss, her.

Stieneke IJdema, bonde og rådgiver i Fruerlund Farm Management
Susanne Pejstrup, agronom, driver konsulentbyrået Lean Farming®

En ku gir hele tiden signal om hvordan hun har det, og om helsetilstanden sin. Hun gjør det gjennom oppførselen sin, måten hun står på og fysiske karaktertrekk. Som bonde kan du bruke disse kusignalene til å optimalisere produksjonen og økonomien din. Første steg er at du lærer deg å observere svært nøye, deretter at du leter etter årsaker og oversetter det du ser til praktiske løsninger. Til slutt iverksetter du tiltak og følger dem opp, så det skjer reelle forbedringer for kua. Jo bedre kua har det, jo lettere blir det å passe på henne og jo færre omkostninger har du.

Se gjennom kuas øyne

Når du ser deg om i fjøset, prøv å se fra kuas perspektiv. Prøv å forestille deg at du er ei kvige som akkurat har fått kalv. Det var ikke så lett og nå blir du sendt inn til en flokk store kyr, som har sin plass i fjøset og kjenner det ut og inn. Hvordan ville det oppleves for deg?
Vi skal se på disse situasjonene og finne løsninger som hjelper kviga og de øvrige kyrne. Vi skal sørge for et stressfritt område, hvor de kan være sunne og glade.

Det krever trening

Men det krever trening å se kuas signaler og å omsette dem i handling. I de kommende ukene vil vi gjennom eksempler fortelle hva du kan gjøre i din produksjon. Og når de som eventuelt også arbeider hos deg lærer å se, høre, lukte og føle kuas tegn – og å reagere, så skjer det forbedringer i produksjonen.

Konseptet kommer fra Holland

CowSignals® er utviklet i Holland av Joep Driessen og Jan Hulsen i 1997 og er i dag utvidet med CowSignals®-trenere over hele verden. Trenerne lærer opp bønder og medarbeiderne deres gjennom kurs som foregår i fjøset. Vi som skriver denne serien er begge lært opp av Joep Driessen i Holland, og sertifisert som CowSignals® Masters. Vi er også begge utdannet i Lean Management (en mye brukt metodikk for effektiv ledelse og produksjon av varer og tjenester, red. meld.) og vil koble dette til kusignal-konseptet gjennom det vi har kalt CowSignals ® & Lean.

Mitt navn er Stieneke IJdema. Jeg bor på Fruerlund ved Kjellerup, midt i Danmark, der jeg sammen med min mann har en melkeproduksjon med 600 kyr som melkes med ni Lely-roboter. På gården vår ser vi på CowSignals ® og tenker Lean.
Jeg er utdannet lærer, men har arbeidet i landbruket de siste 25 årene.
I 2020 stiftet jeg Fruerlund Farm Management, hvor jeg blant annet trener og underviser bønder i CowSignals® og Lean. Jeg jobber med melkekubesetninger, hvor jeg sammen med dem som arbeider der ser på signalene som kyrne gir, og lager forbedringer ved å bruke Lean.

Jeg heter Susanne Pejstrup og har drevet konsulentfirmaet Lean Farming® siden 2010. Jeg er utdannet agronom og har jobbet som lærer og konsulent i landbruket hele karrieren. Utgangspunktet var melkeproduksjon, men i dag arbeider jeg innen alle grener av landbruket.
Arbeidsfeltet mitt er sammenhengen mellom mennesker, dyr og produksjonsanlegg. Jeg jobber med produksjonsplanlegging, arbeidsplanlegging, ledelse, management og har naturligvis Lean-tankegangen og -verktøyene med meg hele tiden.

 

Stikkord denne saka: