Illustrasjonsbilete frå Bondevennen sitt arkiv.

Illustrasjonsbilete frå Bondevennen sitt arkiv.

I Sverige har dødeligheten hos kalver vært lav lenge, men større mjølkebesetninger har ført til økning i dødligheten. Det er også stor variasjon mellom besetningene. Nå har forskere vist en sammenheng mellom nivået av E-vitamin i blodet hos små kalver, og dødelighet.

Dødlighet hos kalv regnes som antall levendefødte kalver som dør innen tre måneder. Dødligheten sier mye om kalvehelsa generelt. En vet ikke sikkert hvilke forhold som påvirker kalvedødligheten, men forskere har funnet at det er en sammenheng mellom høgt innhold av E-vitaminer hos to til sju dager gamle kalver, og lav dødelighet.

Høgdrektige kyr som får et vitaminrikt fôr, får høgere vitamininnhold i blodet. Det gir vitaminrik råmjølk, som igjen gir bedre vitaminstatus hos kalvene. Som bonde kan en altså påvirke kalvedødligheten gjennom noe så grunnleggende som valg av fôr.
Stiftelsen Lantbruksforskning, Sverige, 24.02.2014.