Ny leder: Kjell Erik Bentsen. Foto: Ole G. Hertzenberg, Norsk Sau og Geit

Kjell Erik Bentsen (55 år) fra Rennebu er valgt til ny styreleder i Norsk Sau og Geit.

Med 59 av 61 stememr (to blanke stemmer) ble Kjell Erik Bentsen valgt til ny styreleder i Norsk Sau og Geit under landsmøtet i Oslo. Med seg i styret får Bentsen Sigurd Vikesland, Aurland,
Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Mo i Rana, Torill Undheim, Nærbø, Else Horge Asplin, Nesbyen, Hilmar Kleppe,  Frei. Pål Skjoe Kjorstad er valgt til nestleder.