Foto: Tine

Bønder som har vært i samdrift mellom 2004 og 2016 kan søke om dispensasjon fra plakettregelverket. Søknadsfristen er 12. juli.

Jane Brit Sande

Styret i Tine vedtok i mars at medlemmer kan søke om å få godskrevet opptjening for perioden fra 1. januar 2004 til og med 31. desember 2016 uavhengig av organisasjonsform. Hensikten med plakettordningen er å påskjønne dyktige og interesserte mjølkeprodusenter, skriver Tine på sine medlemssider.
Stein Ove Byberg fra Sandnes har allerede sendt inn sin søknad.

– Vi har syv år med elitemelk som vi ikke har fått med i regnskapet. Vi måtte starte på null ved inngangen til 2004, da vi gikk i samdrift, og «mistet» årene med elitemelk fra 1997-2003, sier Stein Ove Byberg.

Det er lite som skal til før elitemelka ryker, ifølge bonden. Han synes det er veldig stas med utmerkelsene fra Tine. – Vi har fått sølvtine, og det er den kjekkeste opplevelsen vi har hatt i meierisammenheng. Det er ei veldig fin belønning, sier Byberg. Bonden håper alle som er rammet av regelendringen vil søke.

Stein Ove Byberg
Foto: Rogaland Bondelag

– Her på gården er neste generasjon klar til å ta over om få år. Går søknaden gjennom, får vi melkespannet til jul, sier Byberg.

Lenke til søknadsskjema finnes i denne nettsaken med utfyllende informasjon om dispensasjonen.