Melkeku

Visste du at finnene er de som drikker mest melk i verden? Og at nordmenn er blant topp 10 melkedrikkere?

– Råvaren melk foredles i dag til et enormt mangfold av produkter, og industrien sysselsetter et stort antall mennesker. Til sammen er nå opp mot en milliard mennesker over hele verden involvert i produksjon, distribusjon og salg av melk og meieriprodukter, sier Ida Berg Hauge, daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Melkeproduksjonen øker på verdensbasis

Totalt ble det produsert mer enn 800 millioner tonn melk på verdensbasis i 2014, en vekst på 3,3 % fra året før. Av dette var hele 83 % kumelk, 13 % bøffelmelk, 3 % geitemelk og 1 % sauemelk. Fra 2000 til 2016 er det estimert en vekst i melkeproduksjonen på hele 43 %.

Familiekyr vs stordrift

– Det er store forskjeller i antall kyr per melkebonde rundt i verden, sier Hauge. Her i Norge har våre 9 400 melkebønder gjennomsnittlig 24 kyr hver i fjøset. Disse produserer 426 tonn melk i året, som skal dekke behovet til fem millioner nordmenn. Det plasserer oss i 2014 som nummer 56 i verden når det gjelder melkeproduksjon.

Alle de nordiske land er på topp 10-listen over melkedrikkere

Ser vi på hvor mye melk vi drikker per innbygger, blir bildet imidlertid et helt annet. Her kommer vi i Norge på en god 10. plass i verden. Helt i tet troner våre finske naboer som får i seg hele 129 liter melk hver i året. Blant landene der de drikker minst melk, finner vi Mongolia og Zimbabwe med henholdsvis 10 og 3 liter melk per person.

Fakta:

Topp 10: Melkedrikking per innbygger i 2014 (Kilde: The World Dairy Situation 2015, IDF (Bulletin of the International Dairy Federation))
1. Finland: 129 liter
2. Irland: 120 liter
3. Estland: 119 liter
4. Australia: 111 liter
5. New Zealand: 109 liter
6. Storbritannia: 108 liter
7. Island: 93 liter
8. Danmark: 89 liter
9. Sverige: 86 liter
10. Norge: 84 liter

Kilde: Pressemelding fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)