På kornet: Produktsjef Gaute Risdal i Felleskjøpet RA foran KvernelandTLX Geospread Multirate, som ifølge Kverneland er markedets mest presise kunstgjødselspreder.

Nylig samlet Kverneland landbruksjournalister fra hele verden til produktlansering på Orre i Klepp. Kunstgjødselspreder med én meters seksjonskontroll og seksjonert mengderegulering på tvers av arbeidsbredden var én av nyhetene.

Magnus Østby, frilansjournalist

Utviklingen av landbruksmaskiner dreier seg i stadig større grad om økt presisjon, både når det gjelder tilførsel av innsatsmidler og hvordan arbeidet skal utføres. Korrekt mengde, korrekt arbeidsdybde og minst mulig overlapp er noen stikkord for bedre agronomi, bedre avlinger og mer effektiv drift.

Reduserer overlappet med 97 prosent

Blant de presise nyhetene fra Kverneland, er den oppgraderte kunstgjødselsprederen TLX Geospread. Denne kan fra før leveres med seksjonskontroll som regulerer spredebredden for å redusere overlappet, eksempelvis ved skrå avslutninger. På 2020-modellen er oppløsningen på seksjonskontrollen økt fra to til én meter. Hvis du eksempelvis gjødsler 40 meter bredt i to retninger med 45 graders vinkel uten seksjonskontroll, vil du få et teoretisk overlapp på 800 kvadratmeter per drag i hjørnet. Med Kvernelands oppgraderte seksjonskontroll kan overlappet reduseres helt ned til 20 kvadratmeter, eller mindre enn tre prosent.

Smart: Bildet illustrerer hvordan Kverneland Multirate kan optimalisere gjødselmengden på kvadratmeternivå.

Seksjonert spredemengde

Den store nyheten på TLX, er funksjonen Multirate (variable rate application), som gir deg mulighet til å dele spredebredden i inntil åtte seksjoner med individuell gjødselmengde. Dermed kan du både redusere overlappet og tilpasse mengden gjødsel på tvers av arbeidsbredden.

– Med en arbeidsbredde på 40 meter kan du tilføre ulik mengde gjødselbredder ned til fem meter, forklarer produktsjef Gaute Risdal i Felleskjøpet Rogaland Agder.

For å kunne utnytte systemet må du bruke avlingskart med en oppløsning som er lik eller bedre enn oppløsningen til kunstgjødselsprederen. Yara N-sensor vil ikke fungere fordi den måler hele bredden. For å øke presisjonen må det derfor brukes avlingskart, og Kverneland merker internasjonalt en klar trend i retning av detaljerte avlingskart.

GPS, men ikke RTK

Rent teknisk reguleres spredemengden og spredebredden ved å endre nedslippspunktet for gjødsla på spredetallerkenen, og innstillingen av spredevingene. Som alt presisjonsutstyr av denne typen må du ha GPS, men Kverneland presiserer at du ikke trenger RTK (2,5 cm nøyaktighet). Dermed kan i utgangspunktet alle GPS-er brukes, men for å få utnyttet effekten bør nøyaktigheten være 15 cm eller mindre, noe som tilsvarer John Deeres SF2 signal.
Ellers er det verdt å nevne at Kverneland TLX Geospread har Isobus-styring og leveres med tankvolumer fra 1875 til 3900 liter. Spredebredden er mellom 24 og 45 meter.

Oppgraderte ploger

Effektiv: Med midtstilt dybdehjul kan du pløye helt ut til kanten på jordet.

Sikkerhet: Kvernelands patenterte transportløsning gir økt sikkerhet ved transport på veg.

Hi-tech-plogen Kverneland 2500 i-Plough, er pioneren i plogfabrikken i Klepp sin fornying av plogprogrammet. Nyvinninger som er blitt lansert og prøvd ut på i-Plough videreføres nå gradvis til andre plogmodeller. Først ut er løftevendeplogene 2300, 3300 og 3400 som erstatter EG og EO, og semivendeplogen 6300 som erstatter PB.
Første adopsjon fra i-Plough er åser med ovalt tverrsnitt og 80 cm rammehøyde, mot tidligere 70 cm. Det ovale tverrsnittet gjør at lange planterester ikke fester seg så lett til åsene, og den økte høyden gir bedre gjennomstrømming av jord og plantemateriale.
Antall fjærblad i den velkjente steinutløseren kan endres uten å måtte demontere hele fjærpakka. Dermed er det enklere å tilpasse fjærmotstanden til jordforholdene. Sentraljustering av forplogene gjør at du kan endre høyden på den høyre og venstre forplogen samtidig og likt.
En viktig funksjon for kunder som kjører mye på veg, er mulighet for svingbar dragaksling og dybdehjul med svivel. Dette gjør det mulig å trekke en løfteplog som en tilhenger ved transport på veg, og dermed unngå det farlige overhenget som er på tradisjonelle løfteploger.

– Transportløsningen på i-Plough inkluderer leddet tårn, mens du på de enklere plogene må løsne toppstaget fra tårnet, forklarer Tor Skår i Kverneland Norge.

Når det gjelder i-Plough, kan den nå leveres med midtmontert dybdehjul slik at du kan pløye helt inntil gjerder og jordekanter. En nyhet som gjelder alle plogene, er kropp 38. Den er i likhet med kropp 28 beregnet for breie dekk, men har høyere veltefjøl og bryst slik at du kan pløye dypere enn 30 cm, som er grensen for kropp 28.

Enklere butterfly for proffene

Trippelslåmaskina Kverneland 5387 MT har 8,7 meters arbeidsbredde, stengelbehandler med stålfingre og mulighet for å justere aggressiviteten både foran og bak stengelbehandleren. 5387 MT er videre utstyrt med fjæringssystemet Quattro Link, hvor de bakre slåmaskinene trekkes og løftes via fire fjærede lenkearmer mens slåmaskinens løftearmer holdes i ro. Resultatet er en raskere og mer fleksibel fjæring slik at du kan kjøre fortere, spesielt på ujevnt underlag. Mens toppmodellen 53100 har teleskoparmer og hydraulisk justering av arbeidsbredde og overlapp, har 5387MT faste armer og smalere slåmaskiner.

Sprøyte med variabel bombredde

Slepesprøyta iXtrack T6 leveres med tankstørrelser fra 5200 til 7600 liter og bombredder fra 18 til 40 meter. Den blir neppe et volumprodukt i Norge, men det interessante er at den i tillegg til seksjonskontroll på hver dyse (50 cm) har mulighet for variabel bom- og spredebredde. Det betyr at du på store jorder kan sprøyte med full bredde, men at du ved avslutninger, på små jorder og i kupert terreng kan felle inn bommen seksjonsvis og redusere sprøytebredden tilsvarende.

Enkelt for de små

Vicon Extra 342F er en enkel, lavbygd og lett frontslåmaskin med tyngdepunktet plassert langt bak. Det gjør den spesielt godt egnet for bruk i kombinasjon med såkalte alpetraktorer hvor føreren sitter lavt. Slåmaskina har en bredde på 2,4 meter og kan pendle 28 grader sideveis. Transmisjonen kan stilles om mellom 540 og 1000 o/min. og medurs eller moturs dreieretning.

På pressevisningen viste Kverneland fram nyhetene som skal lanseres offisielt på verdens største landbruksmaskinutstilling Agritechnica, som arrangeres i Hannover i Tyskland i november.
Lanseringen foregikk på garden og jordene til Solveig Marie og Martin Skadsem ved Orre gamle kirke. Grunnen til at Kverneland valgte Orre for årets pressevisning, er at plogfabrikken på Klepp fyller 140 år. Selv om Kverneland i dag er eid av japanske Kubota, og har hovedkontor i Nederland, har de altså ikke glemt hvor eventyret startet, og syntes jubileet var en glimrende anledning til å vise fram både plogfabrikken, den gamle smia og Lysefjorden.
Foto: Magnus Østby

  • Trygve Ødemotland stilte med sin gråtass og to-skjærs Kverneland-plog, som ble kjøpt sammen i 1948, ett år etter at Kverneland lanserte trepunktmonterte ploger. Foto: Magnus Østby
Stikkord denne saka: