Svartsøtvier: Det verste ugraset vi har i potetdyrkinga for tiden. I familie med potet, og lar seg ikke sprøyte vekk når potetplanten har spirt.