Sprøyting virker: Bonden har starta sprøyta og begynt å kjøre med det samme. De første meterne har det derfor bare kommet vann, og du ser at ugraset gror godt. Deretter har ugrasmiddelet nådd ned i dysene, og virkningen er god.