Høymole er kanskje det ugraset som er mest utbreidd, og som vi har mest fokus på når det gjeld bekjemping. Vi har mange gode middel, men kam pen mot høymola varer evig...