Jo Helge Sunde sitt tips: Bruk tid på vegvalsprosessen, bruk nøytrale rådgjevarar som skjønar totalbilete, og tenk gjennom kva er som er klokt for deg og din familie på både kort og lang sikt. FORDI: Det er ikkje seljarane eller rådgivarane som skal leve med fjøsen du bygger. Det er du. Illustrasjonsfoto.