Dyrkar kunnskap: - Særheim er eit kraftsenter for innovasjon, seier den ferske administrerande direktøren i Nibio, Ivar Horneland Kristensen, her blant fruktene av veksthus-innovasjonen som instituttets avdeling på Jæren står bak.