Listar opp ønskelista: Vilde Bilstad representerer Felleskjøpet Rogaland Agder i referansegruppa for arbeidet med Øksnevad-visjonen.