Making Øksnevad great again: Ressursgruppa. Mannfol ka f.v. Kjell Ramsdal (prosjektkonsulent), Ståle Undheim (Nibio Særheim), Tor Åge Risnes (rektor), Tollef Øksnevad (Norsk Bonde- og Småbrukarlag) Reinert Idsø (Rogaland Bondelag), Kyrre Hannestad (Råd giver landbruk, Klepp kommune), Eiliv Fougner Janssen (opplæringssjef i fylkeskommunen), Gunnar Crawford (Agritech), Gisle Tungland (NLR). Kvinnene f.h., Eli Munkeby Serigstad (statsforvaltaren), Maria Dynge land (Jæren Young Cowboys) , Linda Renate Johnsen (prosjektleiar, Øksnevad), Helga Hellesø (Rogaland Landbrukspark), Vilde Bilstad (FKRA).