Resultat 1. Føresetnadar: All gjødsel vert levert. Bonden får heile tilskotet. Sparte kostnadar til transport og pumping. 5 kr i meirverdi per m3 gjødsel. Investering i lager med tak. Investering i tak på eksisterande kum. Kostnadar med levering av gjødsel på 34 kr/m3.