Resultat 3. Bonden leverer og tek i mot same mengd husdyrgjødsel/biogjødsel som han/ho er rigga til med lagerkapasiteten i dag. Fordeling av tilskotet tilsvarande eit eksisterande biogassanlegg i Vestland.