Sørlandssamlinga , Monica Olimstad, Kunt Olimstad

Rørt: Det var tydelig at bøndene satte stor pris på utmerkelsen. Monica og Knut Olimstad har gjennom 27 år som bønder stått på for felleskapet i landbruket, og som bønder vært nytenkende og innovative.

– Jeg er helt stum. Det er så mange flinke bønder blant oss, og vi har det veldig godt. Tusen millioner takk, sa Monica Olimstad.

Jofrid Åsland

– Dette er ufattelig gildt, kanskje gildere enn jeg hadde trodd, sa Knut Olimastd fra senen.

Prisen «Mi har det greit» har blitt delt ut i en årrekke under sørlandsamlinga, og har tidligere gått til både lokale bønder og andre personer som spiller en viktig rolle for sørlandslandbruket.

Ekteparet har gjennom 27 år som bønder stått på for felleskapet i landbruket, og som bønder vært nytenkende og innovative, slo juryen fast. Prisen ble delt ut under middagen på Sørlandssamlinga fredag kveld til stor jubel fra publikum.

Stafettpinnen går videre

– Vi har vært på, og er enda, på en lang reise, sa Knut Olimstad.

På garden, som ligger på Austre Moland i Arendal i Aust-Agder, blir det produsert melk og storfekjøtt.

Ekteparet står i startgropa til å gi stafettpinnen videre til neste generasjon. De kan fortelle om store investeringer, mye arbeid og glede.

– Bønder har en ufattelig risikovilje. De er to ting som står på spill: Det ene er at helsa holder, det andre er at ekteskapet holder, sa Knut Olimstad før han gav mikrofonen til kona.

For å lykkes som bønder har det vært avgjørende for ekteparet å være to om drifta, og i tillegg ha hjelp fra generasjonen før og etter.

– Jeg er helt stum. Det er så mange flinke bønder blant oss, og vi har det veldig godt. Tusen millioner takk, sa Monica Olimstad.