Sørlandssamlinga , Monica Olimstad, Kunt Olimstad

Monica og Knut Olimstad har gjennom 27 år som bønder stått på for felleskapet i landbruket, og som bønder vært nytenkende og innovative