Vel investert: Blomar og plakett frå kommunen vankar på Anne og Tor Gaute Eikeland når dei har satsa såpass som på nytt lausdriftsfjøs.