I det grøne: Lise likar seg best ute i felt. Her i ei eng med vestlandsblanding på Stend.