– NLR Gris AS skal bidra til betre helse for grisen og auka lønsemd for bonden. Vi bringer inn ny kompetanse og arbeidsmetodikk til dei som ønsker det i norsk svineproduksjon, seier direktør i NLR, Bjarne Holm, som er styreleiar i NLR Gris AS. (Foto Karoline Lervåg Solberg)