Årets tapar?: Ammekyr, som denne Dexter-kua, er gode landskapspleiarar, men kjem ikkje særleg godt ut av årets jordbruksoppgjer. Det skuldast sterke prioriteringar av mjølkeproduksjonen. I tillegg ligg det store mengder storfekjøt på reguleringslager.