Nytt styre: Anniken Sørensen (t.v), Tone Ravnås, Trine Sande og Marianne Goa danner styret i nye Randaberg Bygdekvinnelag. De har også med seg Wenche Saksgård Todnem og Berit Odland, som ikke var med da bildet ble tatt.

I 2012 la Randaberg Bondekvinnelag inn årene, etter mangeårig godt arbeid for lokalsamfunnet. Nå har en ny generasjon kvinner gått sammen for å stable lokallaget på beina igjen.

Jane Brit Sande

I slutten av januar ble det arrangert informasjonsmøte på Tungenes Fyr, i Randaberg kommune i Rogaland. Mer enn 30 kvinner møtte opp. Randaberg Bygdekvinnelag er reetablert.

Noe eget

– Vi ønsker et samlingssted som er vårt eget, og ikke noe som er relatert til jobb eller barnas fritidsaktiviteter. Rett og slett et lite ego-prosjekt, sier Tone Ravnås, leder i det nye lokallaget.

Ti kvinner møttes først i stua hos Anniken Sørensen, initiativtager til reetableringen. Et styre ble satt, og de startet arbeidet med et informasjonsmøte.

– Det var så gøy at det kom så mange. Og attpåtil var det flere som meldte at de ikke hadde anledning denne gang, men som vil være med, sier Ravnås.

– Randaberg Bondekvinnelag gjorde mye godt arbeid for bygda, og vi ønsker å videreføre dette arbeidet. Vi inviterte tidligere medlemmer til å være med på informasjonsmøtet, og flere stilte opp. Vi håper de blir med oss videre.

En frisk start

Lokallaget starter med blanke ark. På informasjonsmøtet ble det tatt initiativ til en idemyldring.

– Alle aktiviteter må etableres på ny, og på møtet kom det mange gode forslag. Vi har dannet oss et bilde for hvordan dette første året skal se ut, og vi skal få til mye kjekt, lover Ravnås.

– Førsteprioritet blir å få laget opp og gå. Jeg vet det var mange flinke folk i forsamlingen på informasjonsmøtet, så dette kan bli så bra. Men alt må gå seg til etter hvert. Vår første utfordring er å finne passende lokaler til de aktivitetene og arrangementene vi planlegger å gjennomføre, sier hun.

Flere generasjonsskifter

– Det er generasjonsskifter i flere lokallag, og vi ser at rekruttering kan være litt vanskelig. Medlemstallet har gått litt ned. I Randaberg var det et godt etablert lokallag som la ned, men en liten gruppe ildsjeler har nå gått inn for å få dette opp igjen. Det var flott å se at det var samlet så mange kvinner mellom 30 og 40 år, en gruppe vi erfarer at det er litt vanskelig å rekruttere til Bygdekvinnelaget, sier Unni Skadsem, styremedlem i Norges Bygdekvinnelag.

– Jeg satt igjen med mange positive tanker etter møtet på Tungenes Fyr. Det var et godt informasjonsmøte, og en flott reetablering av lokallaget, sier hun.

Skadsem forteller at Bygdekvinnelaget håper flere lokallag vil få en ny giv.

– Det er et stort potensial for lokallagene. Vi jobber for å holde de i hevd, og så må vi være litt på for å rekruttere nye medlemmer. Fortelle om hvilke verdier Bygdekvinnelaget står for, at vi fører videre flotte mattradisjoner, og at vi arbeider for levende bygder, blant annet, sier Skadsem.