bv06_aktuelt

Norsk Protein tar i disse dager i bruk en ny ordning for innmelding i kadaver for henting.

Prosjektleder Daniel Kjæreng forteller at Norsk Protein, i disse dager, tar i bruk ny ordning for innmelding i kadaver for henting.

 

Eirik Stople

 

– Tidligere hadde vi mange soner for kadaverhåndtering hvor bonden meldte inn hentebehov til den lokale transportør. Nå etablerer vi et felles innmeldingskontor på Hamar som tar imot transportbehov og utarbeider kjøreruter for den enkelte transportør og bil.

Vi oppretter en Web-portal hvor den enkelte skal melde inn hentebehov elektronisk. Det er en egen prosedyre for oppretting av egen konto med produsentnummer og passord. Detaljene om dette kan en lese om på Norsk Protein sin hjemmeside. Portalen vil registrer innmeldinger 24 timer i døgnet, alle dager i uka. De som ikke vil benytte seg av databasert innmelding, kan fortsatt bruke telefon til Hamarkontoret i kontorets åpningstider. Det vil ikke lenger være mulig å ringe direkte til transportør, forteller Kjæreng.

–I tillegg til at ordningen skal være mer rasjonell og mindre ressurskrevende, vil den gi en bedre dokumentasjon og mulighet for sporing, sier prosjektlederen.

Norsk Protein har tatt utgangspunkt et velprøvd program fra Finland. Ordningen er allerede tatt i bruk i Hamar-området og vil bli operativ for Sør- og Vestlandet fra 1. april i år. Alle produsentene som blir berørte vil motta en melding på mobiltelefon, ca en uke før ordningen trer i kraft.