Nye veier: (F.v.) Laura Gill Martens i AM Nutrition og Janne Årsvoll viser fram nye erteprodukter til menneskemat. Foto: May-Linda Schjølberg

AM Nutrition er FKRA sin nokså ukjente internasjonale suksesshistorie. Målet er produksjon av ingredienser til både dyrefôr og menneskemat basert på norskdyrkede erter.

Jofrid Åsland

AM Nutrition er Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) sitt heleide datterselskap. Selskapet ble etablert for ti år siden, og etter en trang fødsel, ser framtiden nå lovende ut.
– Vår fabrikk i Stavanger var den første i verden som startet med tørrfraksjonering av erter i stort volum, forteller Janne Årsvoll, leder for salg og marked.
Tørrfraksjonering er en metode for å skille stivelse, protein og fiber i ertene fra hverandre uten bruk av vann og kjemikalier. Store fabrikker i Europa, USA og Kina bruker den opprinnelige metoden med vann og kjemikalier i produksjonen av erteprodukter. Tørrfraksjonering skreller ertene for å skille fiberen fra ertene og luft blir brukt for å skille store stivelsemolekyler fra mindre proteinmolekyler. Molekylene i proteinet og stivelsen blir ikke endret ved denne metoden, slik de gjør det ved bruk av kjemikalier.
– Tørrfraksjonering gjør at produksjonsprosessen er mer miljøvennlig enn produksjonen ved hjelp av kjemikalier. Vi bruker mindre elektrisitet og forurenser ikke vann gjennom produksjonen, understreker Årsvoll.

Økende behov for protein

Erter er i vinden. FNs Generalforsamling erklærte 2016 som det internasjonale året for belgfrukter. Årsvoll viser til at dyrking av belgvekster er bærekraftig og har positiv effekt på jordsmonnet. Denne typen planter tilfører nitrogen til jorda og kan dermed minske behovet for kunstgjødsel. Belgfrukter er med andre ord svært nyttige når stadig flere munner skal mettes, på stadig skrinnere matjord.
– Verden har et økende behov for protein for å mette en voksende befolkning. Vi kommer også til å tilby kjøtterstatningsprodukter basert på erter, sier Årsvoll.

Jubileum: AM Nutritions tiårsjubileum ble nylig feira i kantina hos FKRA med lunsj basert på kjøtterstatning. (F. v.) Janne L. Årsvoll sammen med kantinepersonell: Sindija Kalnina, Tone Merete Strand, Vibeke Salvesen, og Laura Gil Martens. Foto: May-Linda Schjølberg

Mest til kjæledyr

Da AM Nutrition startet for 10 år siden var planen å produsere proteiner til fiskefôr, men planen feilet da råvareprisene økte dramatisk. Det var ikke mulig å få lønnsomhet i produksjon av fiskefôr. Slik begynte jakten på alternative markeder for salg av protein. Kjæledyrmarkedet var i vekst og hadde behov for protein.
– I dag selger vi alt av protein ut av Norge, for det meste til kjæledyrindustrien, sier Årsvoll.
– I 2014 begynte vi å jobbe hardt for å starte med produksjon av menneskemat, og nå i 2018 er vi klare, sier hun.

Forskning for norske erter

Selv om butikken går så det suser, er det ikke bare kroner og øre som teller. AM Nutrition bidrar også til å fremme forskning på ertebasert protein. Laura Gil Martens har ansvar for forskning og utvikling innen ernæring i bedriften. Hun har jobbet tett på utviklingen av produkter til menneskemat sammen med Nofima, forskningsinstitusjonen Iris, Stavanger Universitetssjukehus og regionale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Prosjektet heter FoodProFuture og er finansiert av Norges Forskningsråd med 39 millioner kroner over fire år.
– Vi har behov for gule erter til vår produksjon, og håper vi kan jobbe med erter fra Norge i framtiden, sier Årsvoll.
I dag blir ertene til prosjektet importert med båt fra Nord-Europa til FKRA-anlegget i Stavanger. AM Nutrition nyter blant annet godt av samarbeidet med morselskapet sitt havneanlegg på Hillevåg.

Kjøtt og erter. Her er et av de nye produktene. En hamburger der 30 prosent av kjøttet er byttet ut med erteprotein. Foto: May-Linda Schjølberg

Populært med kjøtterstatning

– Vi fikk fantastisk tilbakemelding på våre produkter under et internasjonalt matforum i Frankfurt i slutten av 2017, sier Gil Martens.
Etterspørselen etter kjøtterstatningsprodukter har vært enorm, noe Gil Martens tror er resultat av en samfunnstrend. Hun ser ikke på produktene deres som en konkurrent til kjøtt, men som et bidrag til mer protein til verden. I et av produktene til AM Nutrition, en hamburger, er 30 prosent av kjøttet byttet ut med erteprotein, uten at smaken endres. I tillegg produserer AM Nutrition kjøtterstatning som kan minne om kyllingbiter, både i smak og utseende.

Endring av kurs

Ola Bekken, nylig avgått administrerende direktør i Felleskjøpet RA, har fulgt datterselskapets utvikling fra den vanskelige starten. Nå gleder han seg over pilene som peker oppover.
– Nå i 2018 er 11.500 tonn erteprotein forhåndsolgt til USA, sier han fornøyd.
– Er kjøtterstatning en konkurrent til bonden som produserer kjøtt?
– Planteprotein er uhyre spennende. Alle må tenke globalt selv om de produserer lokalt. Kloden vil ha mangel på mat. Det vil være umulig at hele verdens befolkning skal ha den menyen vi har i dag, sier Bekken.
Han mener det er viktig at FKRA bidrar med alternative proteinkilder til matfatet gjennom AM Nutrition.
– Jeg håper diskusjonen i framtiden vil handle om hva som er klok anvendelse av ressursene, sier han.