Historisk jordbruksland: Den raude streken markerer grensene for områda kor Time kommune ønskjer kraftkrevjande industri om omkøyringsveg. Eigedommane til grunneigarane som motset seg grunnundersøkingar, er markert med namn og blå kuler. Dei farga områda viser eigedommane. Illustrasjon: Hilde Frøyland