(F.v.) Pål Morten Borgli (FrP), Marianne Chesak (Ap), Torfinn Ingeborgrud (MDG), Anja Berggård Endresen (V), Heidi Bjerga (SV), Arne Bergsvåg (Sp), Elin Schanche (H) og Øystein Stjern (KrF).