– Vi vil gi et inntrykk av hvordan folk levde her på Viga. Nå står bygningene slik de var da Sven Randa og familien hans flytta herfra i 1955, sier Grete Holmboe.

Anne Kari Grimstad

  • Fra den opprinnelige røykstua i hovedhuset. Ei slik stue var innreda etter et helt fast mønster. Bordet sto alltid foran vinduet.