Konsernstyreleder i Tine, Trond Reierstad, hadde en optimistisk tilnærming til framtidig norsk matproduksjon.

Konsernstyreleder i Tine, Trond Reierstad, hadde en optimistisk tilnærming til framtidig norsk matproduksjon.

Konkurransekraft, bærekraftig produksjon og det grønne skiftet skal løfte norsk landbruk til nye høyder.

Eirik Stople

På Samvirkekonferansen i Stavanger, 21 og 22 januar, var det lite rom for syting og klaging. Fremover lente samvirketopper mente mulighetene ligger i politisk engasjement og å innfri forbrukerne sine behov. Konsernstyreleder i Tine, Trond Reierstad, oppsummerte dag en på konferansen slik:

Importen av norske fôrvarer tilsvarer 2,5 millioner dekar. Skal vi øke produksjonen på norske ressurser må vi ta hele landet i bruk, og dyrke korn der vi kan dyrke korn. Behovet for fôr vil øke. Det skal vi få til gjennom en helhetlig produksjon. Vårt mål er å ta veksten i det norske melkemarkedet.

Vi har gått fra et kvantitativt til et marginalt tollvern. Da blir både konkurransekraft og bærekraft enormt viktig. Skal vi bevare, og helst øke volumet av norsk matproduksjon må forbrukerne velge norsk framfor import.

Vi er avhengige av å innrette oss slik at vi beholder et godt omdømme hos forbrukerne og har politisk good-will hos myndighetene.

Hvordan gjør vi det?

Vi må snakke opp næringa og vise at vi vil noe med det vi holder på med.

Ting som kan oppfattes som negativt kan bli positivt gjennom formidling av kunnskap. Et eksempel på det er soyaimporten der Norge er et foregangsland for bærekraftig og sosial handel. Nå ser andre land til det Norge gjør, sa Trond Reierstad.

 

Les mer om konferansen i kommende utgave av Bondevennen.