Viktige hjelparar: Dei tre border colliane er ein viktig del av gardsdrifta. Og for Eirik er gjetarhunden ein sjølvsagt del av sauedrifta.