Her er Jarle Eikås, i Eikås skogsdrift, i full sving med hogstmaskin i eit granbestand i Lerheim, like utafor Sogndal. Jarle Eikås, frå Jølster, høgg årleg ca 20.000 m3 tømmer.

Eirik Stople