Øystad gard låg aude frå svartedauden til 1617.

Øystad gard låg aude frå svartedauden til 1617.

Døra ber gardens bumerke, eit solkors.

 

Jofrid Åsland

 

Mellom fjord og fjell ligg bygda Kvilldal i Suldal. Her skjuler gamle bygg historier frå ei fjern fortid.

Dette stabburet ber til dømes bumerket til garden Øystad. I dag bur tre generasjonar på garden, og satsar ivrig mot framtida.

Under svartedauden låg garden Øystad og Refsvodl aude. Garden vart ikkje busett att før i 1617.

Bumerket til garden er eit solkors.

Her ser du bumerket på garden Øystad. Merket vart til før solkorset fekk ei dobbel tyding.

Her ser du bumerket på garden Øystad. Merket vart til før solkorset fekk ei dobbel tyding.

Meir om denne historia finn du i boka Gamle Suldal. Gards- og ættesoge.

 

Les meir om Kvilldal og garden Øystad i Bondevennen nummer 6.