bv48_aktuelt3

Kjell Ingolf Ropstad (KrF). – Håper å “vippe” ting i rett retning.

bv48_aktuelt2

Brita Skallerud, Norges Bondelag. – EU-ministeren ofrer norsk matproduksjon for å blidgjøre EU.

bv48_aktuelt1

Ingunn Foss, (H). – Regjeringa inviterer til samarbeid.

 

– Gjenopptakelse av tollsaken er bare et initiativ til utredning, beroliget Ingunn Foss, (H) på lederkonferansen til bondelagene på Agder.

Eirik Stople

Samarbeide med næringa

Stortingsrepresentant Foss, som sitter i næringskomiteen, understreket viktigheten av lokalt eierskap og at vi har et aktivt landbruk over hele landet. Tilhørerne fikk en presentasjon av regjeringa sin politikk for landbruksområdet, jfr. regjeringserklæringa.
– Vi vil føre en politikk for forutsigbarhet, og iverksette reformer for økt lønnsomhet i landbruket. Regjeringa vil foreta en politikkutforming som bygger på analyse og prosessen må foregå i samarbeid med næringa. Hva fungerer bra med dagens landbrukspolitikk og hva er utfordringene for bøndene på Agder? Hva må jeg jobbe med i næringskomiteen? I disse spørsmålene setter jeg pris på innspill fra dere, utfordret Ingunn Foss. Under avslutningsinnlegget understreket Foss at vi må ha en politikk som bygger opp under de som har investert og som skal føre jordbruket videre.

Greie mål, utfordrende tiltak

– Vi har fått en landbruksminister fra det mest ekstreme partiet på Stortinget, innledet nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud. – Fremskrittspartiet har i årenes løp konsekvent stemt imot støtte til bønder og norsk matproduksjon. Venstre og KrF spiller nå en særdeles viktig rolle på Stortinget. Vi må bare håpe at de holder sammen. Nå må vi forholde oss til resultatet av et demokratisk valg. Vi har fått nye partier i regjering og utrolig mange nye stortingspolitikere. Det betyr at Bondelaget har en stor oppgave foran seg, med å drive informasjon og opplysning overfor våre folkevalgte.
– Måla i regjeringa sin landbrukspolitikk er greie, skjæringa og utfordringene kommer på virkemidla, analyserte Skallerud. Vi må få bort mytene om norsk landbruk, særlig myten om manglende effektivitetsutvikling og evne til omstilling. En årlig effektivitetsutvikling på 6 prosent, overgår de fleste andre næringer. Og hva med muligheten for å redusere kostnadsnivået? Vi må drive under norske kostnader, jfr. håndverkere og andre. Dette er utrolig krevende for næringen, sa Skallerud. Nestlederen påpekte også viktigheten av målretting av tilskuddene ut fra distriktsog strukturhensyn.
– Ostetollen var freda i en uke. EU-ministeren reiser nå til Brussel og ofrer norsk matproduksjon for å blidgjøre EU, tordnet Skallerud. Hun minnet “Agderbenken” om at dagens politikere har ansvar for morgendagens matfat, og at vi må ha en prosent årlig økning av norsk matproduksjon for å holde tritt med matbehovet i en økende befolkning. Skallerud utfordret politikerne til å høre på “de som har skoa på” og minnet næringspartiet Høgre om landbrukets betydning for distriktene og som fundament for en stor næringsmiddelindustri.

Stortinget avgjør

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), uttrykte håp om “å vippe” ting i rett retning og understreket at landet nå er i ny parlamentarisk situasjon med en mindretallsregjering.
– Det er Stortinget som bestemmer, og vi har et flertall som vil landbruket vel, beroliget Ropstad. KrFpolitikeren understreket viktigheten av tollvedtaket for mulig prisutvikling på mjølk og aktuelle kjøttprodukt og innrømmet at han var spent på utfallet av den prosessen som regjeringa nå har satt i gang. Nå er det Stortinget som bestemmer, gjentok Ropstad.

Stø kurs

Odd Omland (AP) understreka at Arbeiderpartiet sin landbrukspolitikk ligger fast. -Vi skapte en optimisme via landbruksmeldinga og jordbruksoppgjøret i vår, mente Omland. Han pekte på gjeldende importvern, konsesjonsgrenser og støtteordninger som bærende elementer i landbrukspolitikken, og at AP er opptatt av norsk forsyning av råvarer til næringsmiddelindustrien.
– Kutt i distriktstøtta, jfr. tilleggsproposisjonen, er uheldig både for distrikta og for landbruket, understreka Omland, og signaliserte at AP vil bidra konstruktivt for landbruket i næringskomiteen.