Må kutte: Over et treårsprogram kuttes antall ansatte i selskapet med i underkant av 300. Kostnadene skal kuttes med 500 millioner kroner. Bilde fra Nortura Sandeid.

Et svekket driftsresultat for Nortura gjør at kostnader på 500 millioner må kuttes i løpet av tre år.

Jane Brit Sande

Nortura la ut følgende børsmelding i dag, torsdag 18. januar:

«Som følge av krevende overgang til ny distribusjonsløsning (grossistdistribusjon), noe lavere salg enn ventet mot slutten av året, samt utfordringer med overproduksjon av flere dyreslag, vil Nortura få et driftsresultat for 2017 som er svakere enn det man med rimelig grunn kunne forvente.

Nortura har vedtatt reduserte priser på tilførsler og er i prosess med å gjennomføre ytterligere resultatforbedrende tiltak.
Nortura sitt årsregnskap offentliggjøres 15. februar.»

– Over et treårsprogram kuttes antall ansatte i selskapet med i underkant av 300. Omstillingsprogrammet berører så mange av våre ansatte at vi hadde et behov for å gå ut og varsle om det svekkede resultatet for å ha et moment som viser at det er nødvendig med omstilling, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg til Dagens Næringsliv i dag.

Nortura-ansatte over hele landet blir berørt, og nedbemanningene skjer i administrative stillinger og støttestillinger for å utføre selskapets kjernevirksomhet.

Dramatisk

Torgeir Erfjord, regionsjef Vest, viser til en rekke ting som gjør at disse konstnadskuttene kommer nå.

Torgeir Erfjord, regionsjef vest Nortura

– Det er et for høyt kostnadsbilde for 2017, og det kommer av en rekke årsaker. Blant annet har vi gått gjennom en omlegging av distribusjonsløsningen, noe vi har hatt litt innkjøringsproblemer med. Varer blir ikke lenger distribuert i de hvite plastkassene vi alle kjenner så godt til. Vi har i 2017 gått over til pappkasser, sier Erfjord til Bondevennen.

– Hver butikkjede vil ha sine egne varer, og her er utfordringen å være effektive. Varene går ikke ut til butikkene fort nok, i forhold til datostemplingen. Vi jobber godt med butikkjedene for å løse dette.

Nortura har målt kostnadene sine opp mot konkurrentene.

– Sammenligningen viste at vi har flere årsverk og høyere kostnader, sammenlignet med resten av bransjen. Det er selvsagt en grad av dramatikk i dette, og det gjør vondt. Men det er også høyst nødvendig, sier regionssjefen.

Tiltakene skal gjennomføres over en treårsperiode.

– Vi håper de være tilstrekkelige for en solid og bærekraftig økonomi, sier han.

Berører også bøndene

Kostnadskuttene berører hele verdikjeden. I desember gikk styret i Nortura ut med endring av leveringsvilkårene.  Endringene består i hovedsak av tre forhold. Leveringsvilkårene for storfe er forenklet, mens på gris er pristilleggene redusert og i stedet overført til løpende pris. I tillegg er det for alle dyreslagene foretatt en reduksjon i tilleggene med det formål å øke etterbetalingen tilsvarende.

– Vi vil foreta en rettferdig reduksjon av pris til bøndene, sier Erfjord.

– Vi har hatt en god gjennomgang for å få oversikt over hva  vi får igjen for. Det er helt klart at vi må være mer kyniske på markedssiden, avslutter han.