BN+

Grønt: Gode klimatiske tilhøve gjer at kjelva er grøn og frisk. Også i desember. Her har det ikkje blitt tilført fosfor gjennom mineralgjødsel sidan 1991. Frå venstre, Alf Vinningland, Ragnvald Gramstad og Kristian Vinningland.


Fosfor tilført jorda gjennom rett bruk av husdyrgjødsla blir teke ut gjennom avlinga med dagens regelverk, konstaterer bonde Kristian Vinningland og rådgjevar Ragnvald Gramstad. Det blir heilt feil å skjerpe spreiearealkrava, meiner dei.


Sjur Håland


Men praksisen med å tilføra fosfor gjennom mineralgjødsla på areal som får tilstrekkelege mengder husdyrgjødsel, må det bli ein slutt med, i følgje dei to.


– Mineralgjødsel med fosfor må vekk frå desse areala, seier Gramstad.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

LES BONDEVENNEN DIGITALT

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.
Logg inn med brukarnamn og passord.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Ikkje ennå abonnent? Prøv Bondevennen ei veke gratis her!

Er du abonnent på papir og ønsker digital tilgang?
Send oss en epost på post@bondevennen.no

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: ,