Treng ikkje hestekur for å redusera fosfortala

Treng ikkje hestekur for å redusera fosfortala

Fosfor tilført jorda gjennom rett bruk av husdyrgjødsla blir teke ut gjennom avlinga med dagens regelverk, konstaterer bonde Kristian Vinningland og rådgjevar Ragnvald Gramstad. Det blir heilt feil å skjerpe spreiearealkrava, meiner dei.

Strid om fosforgjødslingen

Strid om fosforgjødslingen

Fosfortallene i jorda er for høye i Rogaland. Tilførselen av fosfor til jord gjennom husdyrgjødsel må reduseres, mener Nibio-forsker Anne Falk Øgaard. Jærbonde Jørn Viste alt annet enn enig.